Học phí - Học bổng

Thông báo V/v thu học phí đại học chính quy học kỳ II năm học 2021-2022

Căn cứ Quyết định số 1789/QĐ-ĐHNT ngày 29/7/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT v/v Quy định mức thu học phí năm học 2021-2022;

Căn cứ tiến độ học tập của sinh viên hệ đại học chính quy học kỳ II năm học 2021-2022,

Cơ sở Quảng Ninh - Trường Đại học Ngoại thương Thông báo thu học phí học kỳ II năm học 2021-2022 đối với các hệ đào tạo đại học chính quy tại Cơ sở, cụ thể:          

Khóa

Chuyên ngành

Số tín chỉ HP HK II
năm học 2021-2022

Mức thu học phí/1 tín chỉ (vnđ)

Học phí phải nộp (vnđ)

57

KTKT

11,7

475.000

5.557.500

KDQT

11,7

475.000

5.557.500

58

KTKT

24,6

475.000

11.685.000

KDQT

21,6

475.000

10.260.000

59

KTKT

19,6

475.000

9.310.000

KDQT

19,6

475.000

9.310.000

60

KTKT

26,6

475.000

11.045.000*

KDQT

26,6

475.000

11.045.000*

*Học phí K60: Đã trừ 1.590.000đ học phí từ học kỳ I năm học 2021-2022

Chú ý

+ Bảng kê chi tiết : xem tại đây

+ Đối với sinh viên đã đăng ký tín chỉ: Xem Bảng 1

+ Đối với sinh viên được miễn, giảm học phí theo chính sách Nhà nước: Xem Bảng 2

+ Đối với sinh viên miễn, giảm học phí có hộ khẩu Quảng Ninh (gồm cả sinh viên đăng ký tín chỉ): Xem Bảng 3                                                

THỜI HẠN NỘP HỌC PHÍ: Hết ngày 20/05/2022      

HÌNH THỨC NỘP:                                                                         

Sinh viên nộp học phí theo hình thức chuyển khoản BẮT BUỘC phải ghi đầy đủ những nội dung sau:                                                                              

Đơn vị hưởng: CƠ SỞ QUẢNG NINH - TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG

Tài khoản hưởng: 4431 0000 388999

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - Chi nhánh Tây Nam Quảng Ninh

Nội dung (Bắt buộc điền đầy đủ):SV ……………. Họ tên SV…………….. Khóa ….…. Ngành……....  ngày… tháng …năm sinh…… . HPHK..…2122”                      

Ví dụ: 12345678 Nguyễn Văn A K57KDQT 15102000 HPHK2 2122

Our website is protected by DMC Firewall!