Căn cứ vào các hồ sơ và danh sách từ Viện/Khoa gửi tới, phòng CTCT&SV đã rà soát và tổng hợp Danh sách rèn luyện sinh viên theo đúng với những Minh chứng hiện có. Đề nghị các Đơn vị quản lý sinh viên, cá nhân sinh viên kiểm tra: Danh sách, Rà soát chính xác về Số lượng sinh viên, Mã sinh viên, Điểm số của sinh viên do Đơn vị mình quản lý. Nếu có thắc mắc xin vui lòng liên hệ với phòng CTCT&SV trước ngày Thứ 3, ngày 11 tháng 5 năm 2021

Các bài khác...

DMC Firewall is a Joomla Security extension!