Tin đào tạo

Kế hoạch số 147/KH-ĐHNT này được ban hành và áp dụng cho sinh viên Tại trụ sở chính và Cơ sở Quảng Ninh.

Căn cứ Quy định về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/05/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương);

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022,

Nhà trường thông báo Kế hoạch thực tập giữa khóa cho sinh viên Đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh năm 2022 .

Chi tiết xem tại đây

DMC Firewall is a Joomla Security extension!