Trong bối cảnh xu hướng toàn cầu hóa và hội nhập ngày càng cao, nhu cầu nguồn nhân lực tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế tại các tổ chức, doanh nghiệp, được đào tạo bài bản, có kiến thức và kĩ năng phù hợp và cập nhật theo nhu cầu phát triển chung, ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội. Chương trình đào tạo đại học, chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế với 10 năm được tổ chức bởi Viện Kinh tế và Kinh doanh Quốc tế, liên tục được cập nhật theo nhu cầu và phản hồi của các bên liên quan.

Our website is protected by DMC Firewall!