Căn cứ Quyết định số 3177/QĐ-ĐHNT ngày 28/12/2018 của Hiệu trưởng trường ĐHNT về Quy định về điều kiện thực tập tốt nghiệp và viết khoá luận tốt nghiệp, xét và cấp bằng tốt nghiệp đối với sinh viên hệ đào tạo đại học chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương;

- Căn cứ Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT);

- Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023.

Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2023

Các bài khác...

TIN TỨC

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd