- Căn cứ Quy định Đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên hệ chính quy (Ban hành kèm theo Quyết định số 1939 ngày 16/8/2021 của Hiệu trưởng Trường ĐHNT);

- Căn cứ kế hoạch học tập năm học 2022 - 2023.

Trường Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh triển khai đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 7/2023

Căn cứ Kế hoạch số 240 / TB-ĐHNT ngày 11 tháng 8 năm 2022 của Trường Đại học Ngoại thương về Tổ chức "Tuần sinh hoạt công dân sinh viên cuối khóa 2022 - 2023", Cơ sở Quảng Ninh ban hành Kế hoạch "Tổ chức tuần sinh hoạt công dân cuối khóa 58 tại cơ sở Quảng Ninh năm học 2022 - 2023 ".

Các bài khác...

TIN TỨC

Our website is protected by DMC Firewall!