NCKH & HTQT

Cuộc thi Sinh viên NCKH được Nhà trường tổ chức hàng năm nhằm tạo điều kiện cho sinh viên có sân chơi và cơ hội làm quen với những hoạt động khoa học phù hợp.

Trường Đại học Ngoai thương - Cơ sở Quảng Ninh thông báo V/v Tổ chức Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học trường Đại học Ngoại thương năm 2023" - cấp Đơn vị.

Thực hiện Thông báo số 77 ngày 19/02/2021 của Trường Đại học Ngoại thương v/v đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Quảng Ninh bắt đầu thực hiện từ năm 2022, Ban QLKH&HTQT xin kính chuyển các thầy, cô Thông báo trên của Trường và các văn bản, Thông tư, biểu mẫu đề xuất đề tài KH&CN cấp Bộ.

Our website is protected by DMC Firewall!