NCKH & HTQT

Theo chỉ đạo của Ban Giám đốc và Kế hoạch của Nhà trường.

Nhằm mục tiêu xác định mô hình, định hướng phát triển cho Cơ sở Quảng Ninh trong bối cảnh mới, đề ra các giải pháp để phát triển Cơ sở Quảng Ninh đạt được mục tiêu đến 2030 trở thành phân hiệu của Nhà trường tại Quảng Ninh,
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd