Các thông báo

Phòng Quản lý đào tạo thông báo kế hoạch thực tập giữa khoá dành cho sinh viên Đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh năm 2021.

 Căn cứ Quy định về đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ tại trường Đại học Ngoại thương (Ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-ĐHNT-QLĐT ngày 08/05/2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Ngoại thương);

Căn cứ kế hoạch giảng dạy và học tập học kỳ 2 năm học 2020-2021,

Nhà trường thông báo Kế hoạch thực tập giữa khóa cho sinh viên Đại học chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và cơ sở Quảng Ninh năm 2021 như sau:

1. Mục đích: TTGK là một học phần bắt buộc thuộc chương trình đào tạo và là hoạt động thường niên do Nhà trường tổ chức cho tất cả các sinh viên hệ đại học chính quy của toàn trường nhằm:

- Tạo cơ hội cho sinh viên vận dụng các kiến thức đã thu nhận được trong quá trình học tại Trường vào thực tiễn; giúp sinh viên cọ sát với thực tiễn kinh doanh, thực tiễn làm việc tại các cơ quan, đơn vị có lĩnh vực hoạt động phù hợp với chuyên ngành đào tạo trong trường;

- Tạo điều kiện để sinh viên nhận thức rõ về nghề nghiệp, lĩnh vực công tác sau khi tốt nghiệp; củng cố các kiến thức, kỹ năng cần thiết đối với công việc phù hợp với chuyên ngành đào tạo;

- Giúp sinh viên nhận thức những thiếu sót về kiến thức, kỹ năng của bản thân để tiếp tục tích lũy, hoàn thiện, phát huy trong các kỳ học tiếp theo tại trường;

- Là hoạt động để sinh viên tích lũy kinh nghiệm, chuẩn bị cho thực hiện học phần tốt nghiệp đạt hiệu quả cao nhất.

2. Đối tượng thực hiện:

Sinh viên hệ đào tạo chính quy tại Trụ sở chính Hà Nội và Cơ sở Quảng Ninh:

- Đang không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hoặc đang bị đình chỉ học tập do vi phạm quy chế, hoặc đang trong thời gian bảo lưu, nghỉ học tạm thời;

- Đã tích lũy số tín chỉ tương đương với sinh viên năm thứ 3 tính đến hết năm học 2020-2021 (không tính các học phần giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng).

- Chưa tích lũy được học phần thực tập giữa khóa.

3. Thời gian thực hiện:

- Từ 12/7/2021 đến 13/08/2021 (5 tuần), sinh viên đi thực tập và viết BCTTGK dưới sự hướng dẫn của GVHD.

- Trước 21/8/2021, sinh viên hoàn thiện và nộp BCTTGK, cập nhật tên Báo cáo thực tập giữa khóa vào hệ thống hỗ trợ theo hướng dẫn tại website: https://eprofile.ftu.edu.vn/.

Lưu ý: Nội dung công việc cụ thể, đề nghị xem bảng kế hoạch chi tiết đính kèm.

Kế hoạch chi tiết xem tại đây <<<<

Danh sách sinh viên đủ điều kiện thực tập giữa khóa  (Dự kiến)

TIN TỨC

Our website is protected by DMC Firewall!