• Căn cứ QĐ số 2396/QĐ-ĐHNT ngày 29/09/2021 về việc Quy định về chính sách hỗ trợ sinh viên hệ chính quy;
  • Căn cứ vào kết quả học tập và điểm rèn luyện của sinh viên học kỳ I, năm học 2021-2022;
  • Căn cứ QĐ số 431/QĐ-ĐHNT ngày 28/02/2022 về phân bổ quỹ học bổng khuyến khích học tập năm học 2021-2022 cho Cơ sở Hà Nội, CS2-Tp Hồ Chí Minh, Cơ sở Quảng Ninh và mức chi học bổng khuyến khích năm học 2021-2022;

Các bài khác...

TIN TỨC

Our website is protected by DMC Firewall!