Ban QLĐT & CTSV
TT Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
1 ThS. Nguyễn Quốc Tuân Trưởng ban 0203.3852.801 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
2 ThS. Lê Thị Thanh Hoa Giảng viên  0203.3850.413 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
3 ThS. Trần Thị Thoa Giảng viên 0203.3852.801 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 ThS. Nguyễn Thanh Thuỷ Giảng viên   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
5 CN. Mạc Tiến Dũng Chuyên viên 0203.3850.413 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 6 CN. Bùi Thị Phương Chuyên viên 0203.3850.413 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
         
Our website is protected by DMC Firewall!