TIN TỨC

 Cách đây tròn 76 năm, ngày 19/08/1945, nhân dân cả nước đã đồng loạt vùng dậy, tiến hành Tổng khởi nghĩa, giành chính quyền để làm nên thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám vĩ đại. Thành quả của cuộc Cách mạng tháng Tám bắt nguồn từ bản lĩnh trí tuệ, tinh thần độc lập, tự chủ và sáng tạo của Ðảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, là sự vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác - Lênin, trong điều kiện cụ thể của nước ta một cách đúng đắn, độc lập, tự chủ và sáng tạo, để lại những bài học vô giá trong quá trình cách mạng, xây dựng và phát triển đất nước ta sau này.

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc cách mạng tiêu biểu cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cuộc cách mạng lấy dân làm gốc, tập hợp nhân dân đã tạo nên một cao trào khởi nghĩa rộng khắp, mạnh mẽ chưa từng thấy với đông đảo lực lượng tham gia, không phân biệt dân tộc, tôn giáo, giai cấp, tầng lớp trong cả nước. Nhờ gắn bó mật thiết với nhân dân, dựa vào dân, phát huy sức mạnh của dân, Ðảng đã lãnh đạo nhân dân ta làm Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thành công.

Kỷ niệm lần thứ thứ 76 Cách mạng tháng Tám, có lẽ bài học sáng ngời về tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Đảng ta phải tiếp tục được đặt lên hàng đầu. Bài học đó càng thấm thía hơn trong công cuộc phòng, chống đại dịch Covid - 19 hiện nay. Hơn 500 ngày qua, đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường nhưng với tinh thần "chống dịch như chống giặc", "lửa thử vàng, gian nan thử sức", "tương thân, tương ái", với lòng yêu nước, đoàn kết của cả dân tộc, toàn Ðảng, toàn dân, toàn quân ta đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, Việt Nam chúng ta nhất định sẽ chiến thắng "giặc Covid-19".

Vận dụng sáng tạo tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc của cuộc Cách mạng tháng Tám lịch sử, với tinh thần: ĐOÀN (Đoàn kết đồng lòng) - KẾT (Kết nối phát triển) - TƯƠNG (Tương tác đồng hành) - TRỢ (Trợ giúp cộng đồng), trong suốt thời gian diễn ra đại dịch Covid 19, cán bộ, viên chức, người lao động, người học trường ĐH Ngoại thương đã luôn chung sức, đồng lòng, sáng tạo vượt khó để thực hiện thắng lợi "nhiệm vụ kép" của năm học, chung tay cùng cả nước đẩy lùi và chiến thắng dịch bệnh để cuộc sống trở lại bình yên và an toàn cho mỗi người dân.

TIN TỨC

DMC Firewall is a Joomla Security extension!