Căn cứ Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ban hành kèm theo Thông tư số 05/2017/TT-BGDĐT ngày 25/01/2017 và Công văn số 603/BGDĐT- GDĐH ngày 17/02/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2017, Trường Đại học Ngoại thương thông báo xét tuyển vào hệ đại học chính quy học tại Cơ sở Hà Nội, Cơ sở II Tp.Hồ Chí Minh và Cơ sở Quảng Ninh của Nhà trường năm 2017 như sau: