Thông báo tuyển sinh

Cơ sở Quảng Ninh - Trường ĐH Ngoại thương thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2018 các chuyên ngành:LUẬT KINH TẾ; KINH DOANH THƯƠNG MẠI; QUẢN TRỊ KINH DOANH (LIÊN KẾT VỚI ĐH MEIHO - ĐÀI LOAN). Thông tin chi tiết xem TẠI ĐÂY