CÁC CHUYÊN MỤC ĐÀO TẠO

- Danh sách sinh viên dự kiến nhận HBKKHT kì 1 năm học 2016-2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY

- Thông báo xét chọn học bổng LOTTE (đợt xét tháng 8 - 2017). Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

- Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin thông báo v/v xét cấp học bổng năm 2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

- Thông báo Chương trình học bổng "Thắp sáng tương lai 2017_ACCA_DELOITTE. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

- Thông báo xét chọn Giải thưởng Kova lần thứ 15_2016-2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

- Thông báo v/v xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (Đợt 2, năm học 2016-2017). Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Lưu ý: Sinh viên tại CS Quảng Ninh nộp hồ sơ về Ban QLĐT & CTSV (Gặp cô Niên Anh). Thời gian: Từ 15-3-2017 đến 15-4-2017

Trường ĐHNT - CS Quảng Ninh thông báo mức thu học phí học kỳ II năm học 2016 -2017 các hệ đào tạo. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

- Thông báo xét chọn học bổng VB Bank năm học 2016-2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY

1. Đơn xin học lại. Tải TẠI ĐÂY

2.Đơn xin học cải thiên. Tải TẠI ĐÂY

3. Đơn xin học bổ sung. Tải  TẠI ĐÂY

4. Đơn xin học vượt. Tải  TẠI ĐÂY 

5. Đơn đăng kí tín chỉ. Tải TẠI ĐÂY