Các thông báo
Nhà trường gửi Thông báo số 67/TB-ĐHNT-KT&ĐBCL ngày 26/08/2019 về việc Khảo sát mức độ tiếp nhận các quy định về đào tạo, công tác sinh viên năm học 2019 - 2020 tới các sinh viên K58.Đề nghị thầy, cô GVCN và Lớp trưởng triển khai Thông báo đến toàn thể sinh viên K58 để biết và thực hiện việc Khảo sát theo các bước hướng dẫn trong Thông báo. (Xem thông báo đính kèm).
Link khảo sáthttp://khaosat.edu.vn/survey/
 

TIN TỨC

Our website is protected by DMC Firewall!