Đề tài NCKH

Năm học 2016-2017, Trường Đại học Ngoại thương đang nỗ lực thực hiện đề án đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015-2017; Khoa Cơ bản - Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi "Mô hình Toán ứng dụng trong kinh tế và tài chính" lần thứ I. Chi tiết mời xem tại đây.