Ban QLKH & CTCM xin thông báo Về việc gia hạn  thời gian nộp Phiếu đăng ký tên đề tài tham gia Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường ĐH Ngoại thương 2017"
- Thời gian gia hạn nộp Phiếu đăng ký: đến 25/4/2017
- Thông tin chi tiết mời sinh viên xem file đính kèm:

Năm học 2016-2017, Trường Đại học Ngoại thương đang nỗ lực thực hiện đề án đổi mới cơ chế hoạt động giai đoạn 2015-2017; Khoa Cơ bản - Trường Đại học Ngoại thương tổ chức cuộc thi "Mô hình Toán ứng dụng trong kinh tế và tài chính" lần thứ I. Chi tiết mời xem tại đây.