Tạo môi trường và cơ hội cho sinh viên làm quen với hoạt động nghiên cứu khoa học do Nhà trường tổ chức hàng năm để lựa chọn công trình nghiên cứu tham gia xét giải thưởng Sinh viên NCKH cấp Bộ, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Nhà trường; CS Quảng Ninh thông báo v/v tổ chức cuộc thi "Sinh viên NCKH trường Đại học Ngoại thương năm học 2017-2018". Chi tiết cuộc thi:

1. Thông báo tổ chức cuộc thi

2. Thể lệ cuộc thi

3. Phiếu đăng ký

 
Ban QLKH & CTCM xin thông báo Về việc gia hạn  thời gian nộp Phiếu đăng ký tên đề tài tham gia Cuộc thi "Sinh viên nghiên cứu khoa học Trường ĐH Ngoại thương 2017"
- Thời gian gia hạn nộp Phiếu đăng ký: đến 25/4/2017
- Thông tin chi tiết mời sinh viên xem file đính kèm:

Các bài khác...