TIN TỨC

Nhằm xác lập cơ sở lý luận và thực tiễn phục vụ công tác nghiên cứu, xây dựng Chiến lược phát triển Cơ sở đến năm  2020 và tầm nhìn đến năm 2030; sáng ngày 23/5/2017, Cơ sở Quảng Ninh - Trường ĐH Ngoại thương tổ chức buổi Tọa đàm khoa học với chủ đề "Chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Cơ sở Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030".

PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Ngoại thương chủ trì buổi tọa đàm. Tham dự buổi tọa đàm có PGS. TS. Vũ Hoàng Nam - Trưởng phòng Quản lý khoa học Trường ĐH Ngoại thương; TS. Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh; cán bộ, chuyên viên, giảng viên một số Khoa, Phòng chức năng của Nhà trường và Cơ sở Quảng Ninh.

PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy - Phó Hiệu trưởng Nhà trường phát biểu khai mạc, nhấn mạnh ý nghĩa, yêu cầu cấp bách đối với Cơ sở Quảng Ninh trong việc định hướng phát triển trong bối cảnh mới của Nhà trường. Đồng thời PGS. TS. Nguyễn Thu Thủy cũng nêu một số định hướng cơ bản trong việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Cơ sở Quảng Ninh giai đoạn trước mắt cũng như lâu dài.

TS. Nguyễn Phúc Hiền - Giám đốc Cơ sở Quảng Ninh trình bày tóm tắt "Chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Cơ sở Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030". Trong đó đề cập những khó khăn, hạn chế của Cơ sở đối với công tác NCKH; nhấn mạnh lợi thế của Cơ sở; đồng thời đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm đẩy mạnh công tác NCKH tại Cơ sở trong thời gian tới.

Các đại biểu tham dự tọa đàm đã có nhiều ý kiến quý báu tham gia, bổ sung và hoàn thiện dự thảo "Chiến lược và kế hoạch phát triển khoa học công nghệ của Cơ sở Quảng Ninh đến năm 2020, tầm nhìn 2030".

          Một số hình ảnh buổi tọa đàm khoa học.