SV cần biết

- Danh sách sinh viên dự kiến nhận HBKKHT kì 1 năm học 2016-2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY

- Thông báo xét chọn học bổng LOTTE (đợt xét tháng 8 - 2017). Chi tiết xem TẠI ĐÂY.

- Quỹ học bổng Thắp sáng niềm tin thông báo v/v xét cấp học bổng năm 2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

- Thông báo Chương trình học bổng "Thắp sáng tương lai 2017_ACCA_DELOITTE. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

- Thông báo xét chọn Giải thưởng Kova lần thứ 15_2016-2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

- Thông báo v/v xét miễn, giảm học phí; hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số (Đợt 2, năm học 2016-2017). Chi tiết xem TẠI ĐÂY

Lưu ý: Sinh viên tại CS Quảng Ninh nộp hồ sơ về Ban QLĐT & CTSV (Gặp cô Niên Anh). Thời gian: Từ 15-3-2017 đến 15-4-2017

Trường ĐHNT - CS Quảng Ninh thông báo mức thu học phí học kỳ II năm học 2016 -2017 các hệ đào tạo. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

- Thông báo xét chọn học bổng VB Bank năm học 2016-2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY