Lịch học - Lịch thi

Thời khóa biểu chi tiết học kỳ I năm học 2017-2018 và danh sách lớp tiếng Anh - K56

- Thời khóa biểu xem TẠI ĐÂY

- Danh sách K56 - Kinh doanh quốc tế xem TẠI ĐÂY

- Danh sách K56 - Kế toán - Kiểm toán xem TẠI ĐÂY