CÁC CHUYÊN MỤC - VỀ SINH VIÊN & CỰU SINH VIÊN

Thông tin tuyển sinh Đại học Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh năm 2017 (NTH08). Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

Hồ sơ đăng ký dự thi, gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi: Mẫu số 1 dành cho các thí sinh là học viên cao học, nghiên cứu sinh đang học tập tại Trường Đại học Ngoại thương, Mẫu số 2 dành các thí sinh khác.

- 01 Bản photo thẻ học viên (đối với học viên cao học đang học tập tại Trường Đại học Ngoại thương) hoặc chứng minh thư nhân dân công chứng (đối với các thí sinh khác).

- 03 ảnh 4x6

- Mẫu hồ sơ đăng ký tải TẠI ĐÂY.

Trường ĐH Ngoại thương thông báo v/v tuyển sinh trình độ thạc sĩ Luật Kinh tế năm 2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

Trường ĐH Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh thông báo v/v mở lớp tiếng Anh B1 theo Khung tham chiếu Châu Âu - Đợt 1 năm 2017. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.

Trường ĐH Ngoại thương - Cơ sở Quảng Ninh tuyển sinh cao học năm 2016. Chi tiết mời xem TẠI ĐÂY.